Psykoterapia

Valitettavasti en pysty tällä hetkellä ottamaan uusia terapia-asiakkaita. Päivitetty 11/2020.

Palvelut

Coaching

Coaching tarkoittaa henkilökohtaisia keskusteluja oman valmentajan kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti. Coaching-prosessi voi kestää muutamasta tapaamisesta aina 3 kk-6 kk mittaiseen jaksoon.

Lue lisää
Coach auttaa valmennettavaa yksilönä ja ihmisenä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen, mutta myös käyttämättömän potentiaalinsa. Tällä tavoin valmennettava saavuttaa ja ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään

Työnohjaus

Työnohjaus – työssä jaksamisen ja kehittymisen väline

Lue lisää
Työnohjaus on yksilön, yhteisön ja organisaation kehittämisen väline, joka perustuu ohjattavan tai ohjattavien kokemuksiin omasta työstään.

Työnohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä-, yhteisö- tai johdon ja esimiesten työnohjauksena.

Työnohjauksen hyötyjä voivat olla:

 • ammatillinen kehittyminen
 • työssä oppimisen tehostuminen
 • itsereflektoinnin paraneminen
 • työntekijän tai organisaation perustehtävän selkiintyminen
 • työstressin väheneminen
 • pari- tai tiimityön kehittyminen
 • organisaation palveluprosessien ja työkäytäntöjen paraneminen
 • johtamisen ja johtajuuden selkiintyminen
 • työyhteisön vuorovaikutuksen ja ilmapiirin paraneminen (esim. roolien ottaminen ja antaminen ryhmässä tai muutosten vaikutukset yksilö- ja ryhmätasolla)
 • työkyvyn ylläpito ja koheneminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen

Psykoterapia

Psykoterapia on psyyken hoitoa, jolla pyritään lieventämään tai poistamaan terapiaan hakeutuneen henkilön ongelmia ja pahaa oloa.

Lue lisää
Psykoterapia on aina luottamuksellista toimintaa, joka tapahtuu joko lyhytpsykoterapeuttisesti (esim. 1-15 kertaa) tai säännöllisinä viikoittaisina (1-2x) tapaamisina psykoterapeutin kanssa. Psykoterapia on myös suunnitelmallista toimintaa, jossa määritellään yksi tai useampi tavoite, johon pyritään ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on hyväksynyt ja jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Psykoterapia voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai perheterapiana ja vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Anne Maria Sarja

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri, psykoterapeutti, työnohjaaja, coach sekä yrittäjä.

Työkokemukseni on pääosin sosiaali- ja terveysalalta, niin yksityiseltä kuin julkiseltakin sektorilta. Samaan aikaan olen toiminut n. 30 vuotta sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjänä. Paras opettaja on ollut elämä itsessään: olen ollut vaikeasti vammaisen läheisen omaishoitajana yli 20 vuotta. Tässä tehtävässä olen oppinut myös suunnittelemaan, aikatauluttamaan, hallinnoimaan useita tehtäviä samanaikaisesti, asettamaan tavoitteita sekä saavuttamaan niitä.

Kela- pätevyydet

 • yksilöpsykoterapia
 • perheterapia
 • ryhmäterapia

Koulutukset ja pätevyydet

 • Johdon ja esimiesten työnohjaaja, Management Institute of Finland MIF
 • Kuntoutuksen aineopinnot, Oulun yliopisto
 • EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Traumaterapiakeskus
 • Akuuttiprotokollakoulutus, Suomen EMDR-yhdistys
 • Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, Turun kesäyliopisto
 • CRPS I ja II / alueelliset kipuoireyhtymät, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 • Lasten ja nuorten traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet, Psykologiainstituutti
 • Kehotyöskentely vakavasti traumatisoituneiden potilaiden hoidossa, Traumaterapiakeskus
 • Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito, Traumaterapiakeskus
 • Debriefing-ohjaajakoulutus, Suomen Mielenterveysseura
 • GAS - Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä, HAMK
 • Ammatillinen opettajankoulutus, HAMK
 • Diplomi-Coaching – koulutus, Suomen Coaching Yhdistys ry
 • TRO toiminnallisen ryhmäntyön ohjaaja, Morenolaisen psykodraaman kouluttajayhdistys ry
 • NLP-Practitioner
 • Hypnoosin perusteet, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
 • Prosessikonsultti, Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus
 • Yrittäjän ammattitutkinto, Amiedu
 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, Tiimiakatemia

Promewell Oy

c/o Premius, Sarvijaakonkatu 5 B, 33540 TAMPERE